IZARD MARRIAGES 1837 1911 T - Z

1859 4 Thomas IZARD Rugby
1861 2 Thomas IZARD Bromsgrove
1864 2 Thomas IZARD Banbury
1871 4 Thomas IZARD Cheltenham
1896 4 Thomas IZARD E Preston
1886 4 Thomas John IZARD Mile End
1902 1 Thomas Joseph IZARD Hackney
1871 3 Walter George IZARD Hampstead
1844 4 William IZARD Southam
1848 2 William IZARD Whitechapel
1851 2 William IZARD Brighton
1857 4 William IZARD Bristol
1857 4 William IZARD Uckfield
1858 4 William IZARD Lambeth
1859 4 William IZARD St George Han Sq
1861 2 William IZARD Colchester
1866 4 William IZARD Worcester
1867 3 William IZARD Bethnal Green
1871 4 William IZARD East Grinstead
1874 3 William IZARD Westhampnett
1874 4 William IZARD Wandsworth
1881 3 William IZARD Pancras
1889 4 William IZARD Godstone
1891 1 William IZARD Bradford Y
1852 3 William Frank IZARD Steyning
1863 4 William John IZARD Poplar
1884 2 William john IZARD Mile End
1895 3 William Robert IZARD Epping
1905 4 William Robert IZARD Poplar